2008/03/24

Om andras kläder.

Intressant sida.
www.outfits.se.

Att titta på andras kläder.
Det är intressant tycker jag.
Även om jag inte alltid tycker kläderna är intressanta.
Så är det intressant med kläder.

Inga kommentarer: