2008/05/25

Kära Mor.

Vad är det dyraste på jord,
Vad är det käraste av ord
För liten eller stor?
Jo, det är Mor!

Därför uppå Din egen dag
Den hyllning och det tack mottag,
Som alltid i mitt hjärta bor
För dig, min kära Mor.

Inga kommentarer: