2011/09/15

Om konstverken.I Rågsved har barnen på skolorna fått rita sin framtidsvision för området.
Några av verken har uppförstorats och placerats som offentlig utsmyckning nere i centrum.

Barns konst alltså.
Ja sku' lätt kunna ha spårvagnen som tavla hemma.

Inga kommentarer: