2008/06/17

Om ett förtydligande.

Ang. armbandet och vems morfar det var.

Det är han jag älskar som har en morfar från Danmark.
Min var från Norrbotten.
Jag sysslar inte med särskrivningar.

Inga kommentarer: