2008/06/29

Om storlekar.

Det här är ju ett väldigt intressant fenomen.
Nästan så att jag skulle vilja göra en djupare efterforskning i ämnet.

Inga kommentarer: