2010/02/04

Om jämställdhet och grodor.

Uppståndelse i USA.
Nyheterna i Sverige känner sig manade att uppmärksamma (ni har väl hört/läst jag orkar inte länka).

Själv känner jag att det är som med jämställdhet mellan könen.
Det bevisar att den saknas så länge man fortfarande talar om den.

Men försvinner gör den ju inte.
Bara för att man slutar tala om den h
ur ska man göra?


Och uppståndelsen.
Jag undrar vad den hade nått för höjder (botten) om hjälten varit vit.
Blandat? Så kan vi ju inte ha det!
Suck suck USA.

Inga kommentarer: