2010/12/02

(Dag 21) Om ett annat ögonblick.När du kom.