2009/05/24

Om när jag jobbar.Nu mer än någonsin.
Måste jag göra små skisser över hur jag tänkt mig.
Jag hinner glömma bort annars, blanda ihop och kasta om det är riktigt frustrerande.
Att även minnet ska påverkas av en graviditet.

Inga kommentarer: